Ogłoszenia i przetargi

Aplikacja mobilna Android

aplikacja mobilna do wyszukiwania rozkładu jazdy

Ogłoszenia i przetargi

Informacja Syndyka masy upadłości o sprzedaży majątku

Syndyk masy upadłości PKS Hrubieszów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Hrubieszowie sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu, ruchomości upadłej spółki, na które składają się m.in.:

Lp. Nazwa ruchomości Cena netto
1.          Autobus Mercedes 0404  LHR 04216 - 1 szt. 42.000,00
2.          Autobus Autosan H9-21  LHR 07425 - 1 szt. 3.100,00
3.          Autobus Autosan H9-21  LHR W546 - 1 szt. 3.100,00
4.          Autobus Autosan A0808T Gemini II  LHR 00817 - 1 szt. 23.200,00
5.          Autobus Autosan LHR 9L74 - 1 szt. 3.800,00
6.          Autobus Autosan H9-21  LHR 9L75 - 1 szt. 4.400,00
7.          Autobus Autosan H9-21  LHR 2M09 - 1 szt. 3.100,00
8.          Autobus Autosan H9-21-41  LHR W547 - 1 szt. 3.900,00
9.          Autobus Jelcz PR110  LHR 2M59 - 1 szt. 3.200,00
10.       Autobus VOLVO  LHR A448 - 1 szt. 4.500,00
11.       Autobus  SETRA  LHR 7S81 - 1 szt. 11.000,00
12.       Autobus Autosan H9-21  LHR 15320 -  1 szt. 2.500,00
13.       Autobus Autosan H9-21  LHR W523 - 1 szt. 3.100,00
14.       Autobus AUTOSAN H10  LHR 9L73 - 1 szt. 4.000,00
15.       Autobus Autosan H9-21 LHR W530 - 1 szt. 3.100,00
16.       Autobus Autosan H9-21 LHR W521 -  1 szt. 3.100,00
17.       Autobus Autosan H9-21 LHR E678 - 1 szt. 3.100,00
18.       Autobus Autosan H9 LHR 1M89 - 1 szt. 3.900,00
19.       Autobus Autosan H9 LHR 1M85 - 1 szt. 3.100,00
20.       Autobus IVECO CACCIAMALI  LHR F199 - 1 szt. 6.700,00
21.       Autosan H9 zdekompletowany, bez podzespołów, sama karoseria  LHR W543 - 1 szt. 1.200,00
22.       Samochód DAEWOO Lublin 3  LHR 5V37 - 1 szt. 800,00
23.       Autobus Autosan H9 LHR 1M52 - 1 szt. 2.800,00
24.       Autobus Autosan H9  LHR W524 - 1 szt. 3.100,00
25.       AUTOBUS SETRA LHR 02268 - 1 szt.  55.000,00
26.       Autobus Kapena Thesi LHR E722 – 1szt. 7.700,00
27.       Migomat OZAS MIGMAG 163 1999r. - 1 szt. 700,00
28.       Migomat FANMIG MOST 270C2  2004r. - 1 szt. 1.200,00
29.       Stół probierczy PW8 1981r. - 1 szt. 2.800,00
30.       Tokarka HUKHON 5/1500 - 1 szt. 7.000,00
31.       Tokarka TUE 35/600 1,5kW -  1 szt. 2.600,00
32.       Wiertarka kadłubowa stojąca WKA 25 z imadłem 1967r. - 1 szt. 1.500,00
33.       Prasa hydrauliczna SAM + zasilacz ZEH 630A - 1 kpl. 3.600,00
34.       Zaginarka do blachy ZGR 2000/2 Mazanek 2004r. - 1 szt. 3.000,00
35.       Migomat MINIMAG ELECTRONIC 163 OZAS - 1 szt. 900,00
36.       Zbiornik LPG 4800L  Delta – Gaz - 1 szt. 3.000,00
37.       Dystrybutor LPG Dragon 5  RPT0323  2004r. - 1 szt. 600,00
38.       Urządzenie do kontroli klimatyzacji SECU MAX19 2004r. -  1 szt. 2.600,00
39.       Zadaszenie stacji LPG - 1 szt. 1.300,00
40.       Klucz elektryczny do kół COLUMBUS  380V - 1 szt. 900,00
41.       Rozpędzarka do kół RK1 3,5t  2000r. – 1szt. 850,00
42.       Urządzenie do badania pomp wtryskowych PW-1 380V 1971r. - 1szt. 1.000,00

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup ruchomości PKS Hrubieszów” należy składać do dnia 11 stycznia 2019r. na adres:

Syndyk masy upadłości PKS Hrubieszów ul. Bursaki 14 pok.31, 20-150 Lublin

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr. telefonu 601511606

Warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu przetargowym jest wpłata na konto masy upadłości, przed złożeniem oferty, kaucji w wysokości 10% ceny netto ruchomości. Kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy w przypadku wycofania się oferenta z zakupu, zaś oferentowi który złożył ofertę niższą niż oferta najwyższa, kaucja będzie zwrócona.

Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:

15 8187 0004 2012 0191 2850 0001

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.