Ogłoszenia i przetargi

Likwidacja Spółki

PKS Hrubieszów Sp. z o.o. w upadłości, z przykrością informuje że z dniem 01.07.2018r. działalność przewozowa została zakończona, w związku z tym nie wykonuje żadnych kursów.

Informacja Syndyka masy upadłości o sprzedaży majątku z dn. 08.04.2019r

Syndyk masy upadłości PKS Hrubieszów Sp. z o.o. w upadłości sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu, ruchomości upadłej spółki, na które składają się m.in.:

Lp.

Nazwa ruchomości

Cena netto

1

Autobus Mercedes 0404 LHR 04216

42 000,00

2

Autobus Mercedes Benz 512D LHR 00194

1 200,00

3

Autobus Autosan A0808T Gemini II LHR 00817

23 200,00

4

Autobus AutosanH10-10 LHR 1M56

4 000,00

5

Autobus SETRA LHR 7S81

11 000,00

6

Autobus IVECO CACCIAMALI LHR F199

6 700,00

7

Samochód Volvo B12 LHR 21602

51 000,00

8

Samochód Volvo B12 LHR 21601

54 000,00

9

Autobus AUTOSAN H10 LHR 1M23

3 600,00

10

AUTOBUS SETRA LHR 02268

55 000,00

11

Autobus Setra LHR 21477

7 500,00

12

Autobus Kapena Thesi LHR E722

7 700,00

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup ruchomości PKS Hrubieszów” należy składać do 26 kwietnia 2019r na adres: Syndyk masy upadłości PKS Hrubieszów ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr. Telefonu 512032527, 601511606.

Warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu przetargowym jest wpłata na konto masy upadłości, przed złożeniem oferty, kaucji w wysokości 10% ceny netto ruchomości. Kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy, zaś oferentowi który złożył ofertę niższą niż oferta najwyższa kaucja będzie zwrócona na rachunek z którego zostanie uznany rachunek masy.

Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:

15 8187 0004 2012 0191 2850 0001

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Informacja

PKS Hrubieszów Sp. z o.o. w upadłości, z przykrością informuje że z dniem 01.07.2018r. działalność przewozowa została zakończona, w związku z tym nie wykonuje żadnych kursów.

Dziękujemy wszystkim pasażerom i kontrahentom z dotychczasową współpracę.